I samme rapport fra ICES viser de til at også årets totalkvote på 646 075 tonn er feil og at årets totalkvote ikke bør overstige 437 364 tonn.

Hele rapporten frå ICES kan du lese her [SEMI]

Fiskebåt jobber nå med å få en avklaring på nivået på kvotefleks på fartøynivå. Dette må ses i sammenheng med at det skal forhandles ferdig en ny kvoteavtale for 2018.