Det ble eksportert pelagisk fisk for 399 millioner kroner i april, noe som tilsvarer en økning på 143 millioner eller 56 % i forhold til april 2008.

- Russland og Ukraina har vært de to største markedene for pelagisk fisk gjennom de fire første månedene av 2009 med en vekst på henholdsvis 93% og 53%. Eksportveksten skyldes økte volumer på sild, makrell og lodde og økte priser, sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk.

Russland største marked for sild
Det ble eksportert 23 000 tonn fryst hel sild i april og dette er en volumnedgang på 13 000 tonn. Verdien var på 96 millioner kroner. Russland har vært det største markedet med 12 000 tonn, en oppgang på 3 000 tonn fra 2008. Nigeria har vært det nest største markedet med i 5 000 tonn, en nedgang på 7 000 tonn. Deretter kommer Egypt og Ukraina.

Mer sildefilet
Det ble eksportert 11 000 tonn fryste sildefiletprodukter i april 2009 til en verdi av 82 millioner kroner. Dette er en volumøkning på 3 000 tonn. Russland, Tyskland og Polen øker sitt kjøp av sildefiletprodukter, mens det er nedgang i eksporten til Ukraina og Litauen.

Lodde til Russland og Asia
I april 2009 ble det eksportert 21 000 tonn fryst hel lodde til en verdi av 112 millioner kroner. 7 000 tonn har gått til Ukraina, 4 000 tonn til Japan, 4 000 tonn til Kina og 3 000 tonn til Russland. Hittil i 2009 er det eksportert 113 000 tonn lodde til konsum.