-Avtalen er for dårleg. Det er Fiskeri-og havbruksnæringens landsforening, Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåtredernes Forbund og Norges Fiskarlag samde om, opplyser Teige. Han beklagar at styresmaktene endra den norske strategien, som har gått ut på å krevje 65 av kvoten, basert på sonetilhøyrigheit.
-Det var også unødvendig å gi Island ein betydeleg større soneadgang i norsk økonomisk sone (NØS), seier Teige.