I forkant av selve toktet har fartøyene”Midøy Viking”, ”Nystrøm”, ”Selvaag Senior” og ”Trønderbas” gått ut for å leite etter sild. Leitefartøyene har nå dekket området fra 62 til 68 grader nord og vestover til 1 grad øst. De har ikke funnet sild sør for 66 grader nord. Her har det riktignok vært en del observasjoner med sonar og ekkolodd, men det meste har sannsynligvis vært kolmule. ”Vendla” har nå tatt en ekstra sjekk sør for 66 grader nord. Den har gått tre transekter i området, trålt på slør i dypet og fått kolmule.

”Vendla” sin hovedoppgave er å dekke vestlig innsig. Fartøyet fortsetter nå å gå kurser i havet i et område sørvest av Vesterålen, der leitefartøyene med sikkerhet har observert sild over et stort område fra 66 til 68 grader nord og vest av 1000 m dyp på sokkelen. Det er foreløpig laget en plan med transekter for å estimere det som er observert der ute i havet, og avdekke om det er gytemoden sild.

Libas” og ”M.Ytterstad” fortsetter sin dekning i vandringsområdet langs kysten mot Vesterålen, tilsvarende dekningsområdet som ble undersøkt i 2015.

-At det ikke er funnet sild ennå, tilsier at innsiget langs kysten er senere i 2016 enn i 2015. Dette i tillegg til observasjonene av sild i havet nord for 66 grader nord tilsier at silda er