Havforskerne trenger informasjon om hva sildefartøyene observerer både til og fra fiskefeltene. Silda holder seg nemlig uvanlig langt vest i havet, noe som er svært uvanlig for årstiden. Ifølge Sildelaget er det ikke i moderne tid blitt drevet januarfiske av sild i Smutthavet.

Observasjoner
Fredag morgen var det i alt tre fartøy som har meldt inn fangst av norsk vårgytende sild fra Norskehavet.

Det var hordalandsbåtene Liafjord, Ligrunn, og Havdrøn. Hva disse fartøyene har observert både til og fra feltet, og selvsagt på feltet, er interessante og nyttige opplysninger for havforskerne som skal avvikle sitt tokt i begynnelsen av februar.

- Siden disse tre båtene skal til hvert sitt lossested på henholdsvis Værøy, Uthaug, og Måløy, kan de også gi nyttig informasjon om mulige forekomster på hjemveien. I forståelse med Havforskningsinstituttet (HI), har Fiskebåt vært i kontakt med to av båtene for å få de til å registrere det de har sett av sild på turen, forteller Paul-Gustav Remøy i Fiskebåt.

Formidles til HI
Informasjonen blir formidlet videre til HI, som de kan bruke som grunnlag sammen med sine egne observasjoner.

- Vi er interessert i opplysninger fra andre båter som også tar turen nå i januar. I felleskap kan vi gi de som skal på tokt i begynnelsen av februar opplysninger som kan bidra til best mulig avvikling av toktet. Spørsmålet er jo hvordan innsiget blir i år og om det blir endringer for hvor silda til slutt ender opp og gyter. Vi oppfordrer derfor båtene om å ha på instrumentene også når de går fra feltet, sier Remøy.

Ifølge Remøy vil alle opplysninger som kommer inn om forekomster av sild fra Troms og nordover, bli formidlet videre til forskerne.

- Fartøy som etter hvert skal til Island på loddefiske, kan også komme over forekomster av sild som havforskerne bør få vite om, sier Remøy.