Gruppa består av eksperter fra Havforskningsinstituttet, Pinro (havforskningsinstituttet i Murmansk) og Norut (Northern Research Institute). Fram til nå har Havforskningsinstituttet brukt vanlige fly til å fotografere langs fastlagte kurslinjer over selens kasteområder (områdene der ungene fødes). I etterkant går forskerne gjennom bildene og teller selene. Tellingene brukes deretter i matematiske modeller for å beregne størrelsen på for eksempel grønlandsselbestanden.