Tellingen inngår i instituttets overvåking av kystsel, og resultatene vil danne grunnlag for rådgivning om kvoter og beskatning av havert i årene som kommer.