Etter interessen å dømme bør interesserte skynde seg om de vil ha sveiver til 17. mai. Et stort oppbud av folk på kaia tyder på at også ”Havsel” raskt får solgt varene.

Fra før har MS Kvitbjørn kommet hjem fra Østisen og losset ca. 6.400 sel. Heller ikke denne skuta hadde problemer med å få solgt kjøttet. ”Kvitungen” hadde en fangst på ca. 3.300 sel, mens ”Havsel” har ca. 2.300 sel i rommet. Lossingen for de to sist ankomne skutene skjer først senere.

Skipper Bjørne Kvernmo på MS Havsel er ikke fornøyd med årets sesong. Kvantumet ble betydelig lavere enn de hadde håpet på og det har i år ikke vært tillatt å ta klappmyss. Vrakingen vil avgjøre verdien av fangsten.