-Det var gode i isforhold i starten, men så blei det mykje storm og vanskelege isforhold. Dermed blei sesongen avslutta ei veke tidlegare enn vanleg og med færre dyr som resultat enn om isforholda hadde vore betre, seier Kraknes.