Huse nemnde dette som spesielle satsingar i 2016:

-Gytetokt på nvg-sild
-Ekstra maitokt på nvg-sild
-Utvida makrelltokt med kolmuledekning
-Seitokt i Nordsjøen
-Forsterka økosystemovervaking i Barentshavet

Huse sa også at HI vurderer om hyseforskinga kan styrkast.

Huse opplyste at HI har foreslått femårskontraktar for leige av fiskefatøy til bestandsovervaking. Han sa at dette vil gi fordelar både for instituttet og fartøyeigarane.