Årsmøtet mener at ordningen kan være slik som gjeldende nybyggsordning er, og skal vare midlertidig, og avløses av varig ordning. Rederikvoteordningen må være likeverdig for enbåtsrederi og flerbåtsrederi, heter det i et av vedtakene fra årsmøtet.

På årsmøtet ble Marius Ytterstad valgt til ny styreleder.