Det er generaldirektør Nikolai Demianenko i fiskeriunionen som har skrevet brevet, der han gir klart uttrykk for hva russerne mener om oljeaktivitet i de kystnære norske områdene. I brevet gir han full støtte til at det ikke må settes i gang petroleums- og leteaktivitet i områdene Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Mørebankene.

Demianenko begrunner dette med at områdene er svært viktige gyte- og fangstområder for flere fiskeslag, og at aktivitet i disse områdene kan få store negative konsekvenser for fiskerinæringen både i Norge og Russland. Dette er områder som må behandles særskilt og er viktige både for norske og russiske fiskere.

Du kan lese mer om saken på Fiskarlaget sin nettside. Der kan du også lese brevet fra Demianenko.