Fiskeridirektoratet har i løpet av 2005 og 2006 oversendt 40 rapporter til russiske myndigheter hvor Fiskeridirektoratet og Kystvakten dokumenterer at russiske fartøy har overfisket sin russiske kvote.