Området det er snakk om blei stengt for ein månads tid sidan. Kjelder fiskebat.no har snakka med meiner det var 8-10 russsiske båtar i det forbodne området. Kystvakta er usikker på kor mange det var, men fiskerioffiser Larsen seier at det var minst fem båtar.

Russarane skal ha gitt utrrykk for at dei ikkje var kjende med at området var stengt, men Kystvakta sender no ein båt til området for å granske saka vidare.