. Totalt ble det eksportert 30 414 tonn torskefisk i januar, en nedgang på 33 prosent fra januar i fjor.
- Januar i fjor var ekstremt sterk og det ble eksportert store mengder fryst hel torsk og fersk skrei. I år er det nærmere en normalsituasjon og da ser vi en nedgang i kvantum for flere produkter. Det er særlig eksporten av fryst hel- og fersk hel torsk som forklarer reduksjonen, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd.
Eksporten av alle fryste torskefiskprodukter ble redusert med 99 millioner kroner til totalt 274 millioner kroner i januar. Det er hel rundfryst torsk som står for størst reduksjon, fra over 14 000 tonn i januar i fjor til 3 800 tonn i januar. Samtidig var det en prisøkning for hel fryst torsk på 56 prosent, fra 15,51 til 24,18 kroner per kilo.

Rekordsterk januar for klippfisk

Norge eksporterte klippfisk for 444 millioner kroner i januar. Det er 49 prosent eller 145 millioner kroner mer enn for samme måned i fjor. Det ble totalt eksportert 9 568 tonn klippfisk i januar, som er en økning på 766 tonn eller 9 prosent.
Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 207 millioner kroner, en økning på 77 millioner kroner fra 2014. Prisen lå 17 prosent over januar i fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 190 millioner kroner, noe som er 59 millioner kroner mer enn i 2014. Prisen på sei lå 10 prosent over fjorårets januar.
Største enkeltmarked for klippfisk i januar var Brasil. Det ble eksportert klippfisk til Brasil for 290 millioner kroner i januar, som er 140 millioner mer enn i januar i fjor.

Vekst for saltfisk

Det ble eksportert saltfisk, både hel og filet, for 39,3 millioner kroner i januar. Det er en økning på 23 prosent, eller 7,3 millioner kroner fra januar i fjor. Målt i volum ble det eksportert 1 106 tonn saltfisk i januar. Det er en reduksjon fra januar i fjor på 2 prosent. Gjennomsnittsprisen for saltfisk økte i januar med 26 prosent fra januar i fjor. Hellas var største marked og kjøpte saltfisk for 14 millioner kroner. Det er en økning på 96 prosent fra januar i fjor.

Nytt varenummer for kvalitetsmerket Skrei

Det ble eksportert ferske torskefiskprodukter for 271 millioner kroner i januar. Det er en nedgang på 7 prosent eller 20 millioner kroner fra januar i fjor.
Nytt av året er eget varenummer for kvalitetsmerket skrei. I januar ble det eksportert 425 tonn skrei for 17,4 millioner kroner. Gjennomsnittprisen var 40,92 kroner per kilo. Det ble eksportert fersk torsk for 114 millioner i januar, en nedgang på 64 millioner fra 178 millioner kroner i januar i fjor. Gjennomsnittsprisen i januar var 22,61 kroner per kilo mot 19,96 kroner i fjor.
Det ble eksportert fersk filet for 53 millioner kroner i januar, en reduksjon på 2 millioner kroner fra januar i fjor. Det er prisøkning for de fleste arter. Prisen på torsk har økt med 39 prosent, hyse med 31 prosent og sei med 68 prosent fra januar i fjor.

Prisvekst for tørrfisk

Det ble eksportert tørrfisk for 59 millioner kroner i januar. Det er 8 prosent høyere enn januar i fjor. Totalt ble det eksportert 503 tonn tørrfisk i januar. Det er en nedgang på 22 prosent fra januar i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det eksportert 415 tonn til en verdi av 50,5 millioner kroner i januar. Det er en økning på 22 prosent eller 9,1 millioner fra januar i fjor. Prisen var 121,66 kroner per kilo i januar. Det er en økning på 20 prosent fra januar i fjor.