Nordic wildfish selger i dag frossen fisk til internasjonale kunder som videreforedler den i nærheten av sluttkundene. De mener frossen fisk håndtert på rette måten kan være et bedre produkt enn det vi normalt omtaler som fersk fisk.
- Ferskfisk er ikke nødvendigvis ”fersk”, den er bare ikke fryst, sier Tore Roaldsnes, daglig leder i Nordic wildfish. Han forteller at matindustrien generelt sett har et enormt svinn på grunn av kvalitetstap i verdikjeden, og at dette både er et etisk og praktisk problem. Roaldsnes mener at ved å effektivisere og forbedre frysemetoder kan en sikre en varestrøm praktisk talt uten svinn.

Flaskehals fjernet
Kuldeteknisk og Nordic wildfish har utviklet og prøvd ut et fullskala pilotanlegg hvor CO2 er benyttet som kuldemedium, noe som blant annet reduserer innfrysningstiden med 25 prosent, og dermed øker innfrysningskapasiteten tilsvarende om bord i Mtr. ”Roaldnes”. På dager med godt fiske har dette ført til at frysekapasitet har blitt fjernet som flaskehals. Fisken ligger ikke lenger og venter på å bli fryst ned, verken på dekk eller i fabrikken.
Nordic wildfish erfarer betydelige&8239 [SEMI] kvalitetsforbedringer på grunn av at de med den nye teknologien oppnår lavere frysetemperaturer i fryseanlegget (minus 50 grader nå, mot minus 37 grader tidligere), og dermed raskere innfrysing.

Bedre kvalitet
Professor Trygve Magne Eikevik ved institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), sier på generelt grunnlag at raskere innfrysningstid, som en konsekvens av lavere frysetemperatur ned mot minus 50 grader, har en positiv effekt på fiskekvaliteten.

Tore&8239 [SEMI] Roaldsnes sier at det i tillegg går vesentlig raskere med avriming av fisken når den skal ut av platefryserne, og at dette er med på heve kvaliteten på produktet ytterligere.

Redusert energiforbruk
Siden kuldeprosessene står for store deler av energiforbruket om bord i en frysetråler hadde Nordic wildfish som et av sine mål i prosjektet å dokumentere energieffektivisering knyttet til økt innfrysningskapasitet og energioptimalisering.
- Når det gjelder energioptimalisering så kan vi med det nye systemet til en hver tid tilpasse frysekapasiteten til kjølebehovet, noe som reduserer energiforbruket med opptil 50 prosent ved lav last sammenlignet med en skrukompressor. Med denne teknologien har vi altså redusert drivstofforbruket knyttet til prosessering om bord med ti prosent, forklarer Tore Roaldsnes.
Sammenlignet med andre gasser er CO2 et svært miljøvennlig kuldemedium. Derfor har et av delmålene for prosjektet vært å skape aksept for bruk av CO2 innfrysningsteknologi i fiskeflåten.
Tore Roaldsnes sier at siden båten kom i drift i slutten av mars etter ombyggingen, har den fisket for mer enn 40 millioner kroner.
- Vi er de eneste i verden som gjør dette nå, og vi har allerede fått signaler fra markedet om at dette er en verdifull differensiering. Dette er noe kundene ønsker. En av våre kunder som kjøper 50 tonn i uka, ville gjerne hatt 100 tonn i uka om vi kunne levert det.