Andersen sa at han er sterk tilhenger av langsiktig stabilitet i rammevilkårene for fiskeriene og andre næringer.- Dette er viktig for å rekruttere dyktige folk og tiltrekke seg kapital, sa Andersen. Langsiktighet i strukturpolitikken krever tverrpolitisk enighet, understreket han. Andersen sa en klar svakhet ved strukturordningene som Bondevik-regjeringen innførte er at de ikke ble forankret i Stortinget. Andersen understreket i talen at regjeringens syn er at fiskeressursene er fellesskapets eie.