Som vanlig vil styreleders tale og fiskeri- og kystministerens foredrag innlede møtet, før delegater og gjester tilbys et omfattende faglig program:

Onsdag 3. februar

Åpning
Kl. 14.00 Innledning
Kl. 14.10 Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet - Tore Nepstad, HI

Seksjon 1
Økosystemene (primærproduksjon, fiskebestander, bestandsinteraksjoner, utfordringer)

Kl. 14.30 Økosystem Barentshavet