Medlemslagene har nå frist til 23. september med å uttale seg om den enstemmige innstillingen fra landsstyret i Fiskarlaget.