Dette kan i sin tur føre til at denne gruppens totalkvote igjen overfiskes med noen tusen tonn, slik den ble i fjor.

Nå har den internasjonale avtalen om forvaltning en nyskapning i sitt regelverk som tillatter fangstnasjoner å overfiske/underfiske sin årlige kvote med inntil 10% mot at dette salderes mot neste kvoteår. Dette blir nok realiteten for fartøygruppen neste år også. Regelverket er nå slik utformet i Norge at hver fangstgruppe må svare for sitt over/underfiske fra år til år.

De større kolmuletrålerne var ferdig med sin gruppekvote tidligere i vår.