Havforskningsinstituttet råder derfor til at årets tobiskvote kan økes med 70 000 tonn. Det tilsier en totalkvote på 120 000 tonn. Det skriver de på nettsiden sin www.imr.no.

Årets tobistokt ble avsluttet mandag 15. mai, og målingene viser at 2016-årsklassen er den største som er observert i tokttidsserien, skriver Havforskningsinstituttet. Kvoterådet på 120 000 tonn er det høyeste rådet som er gitt for tobis siden 2010.

Stor tetthet
Den estimerte biomassen totalt er også blant de høyeste som er observert, og tettheten av tobis er høy i mange områder.

Bestandsansvarlig for tobis på Havforskningsinstituttet, Espen Johnsen, viser til at det er den gode rekrutteringen av 2016-årsklassen som bidrar mest til den høye biomassen. Han viser også til at det er god geografisk spredning av tobisbestanden.

Kvotefaktor
Havforskningsinstituttet tilrår også at område 5 forblir stengt grunnet lavt biomasseestimat på Vikingbanken.

Fiskeridirektoratet har satt en kvotefaktor på 4,15 for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse.