- Høye priser for torsk- og hyseproduktene og en sterk økning i eksportert mengde av laks har bidratt til en fantastisk julimåned, sier adm. dir. Terje Martinussen i EFF.

Portugal, Nederland og Thailand er de markedene med størst vekst i juli måned. Det er saltfisk og klippfisk som øker til Portugal, mens fryst torsk og hyse øker til Nederland. Til Thailand er det laksen som bidrar mest.


ØKNING FOR TORSK OG HYSE
Eksporten av fersk torsk har økt med nesten 60 % i juli måned til en verdi av 60 millioner kroner. Det er høye priser som er årsaken til veksten. Fryst torsk har økt med 50 % i juli og utgjør 157 millioner kroner. Økt eksport til EU er hovedårsaken til denne oppgangen.

Det har også vært en sterk økning i eksporten av saltet torsk hel og saltet torskefilet i juli. Klippfiskeksporten er på samme nivå som i juli 2006.

Eksporten av fryst hyse økte med 57 % i juli til en verdi av 53 millioner kroner. Det er Kina og EU som er de største mottakerne av hyse fra Norge.

STORE VOLUM AV LAKS
Eksporten av laks var på 1,3 milliarder i juli. Eksportert mengde var på 54 000 tonn, omregnet til hel fisk, og er en økning 52 % sammenlignet med juli 2006. Hittil i år har vi eksportert laks til en verdi av 9,8 milliarder kroner. Frankrike, Danmark og Storbritannia er de største mottakerne av laks fra Norge.