I samme periode er eksportert volum redusert med 14 prosent. Det er særlig fryst hel torskefisk som er redusert.
I september ble det eksportert torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 1,12 milliarder kroner. Målt i verdi er det på samme nivå som september i fjor, mens eksportert volum er redusert med 18 prosent.
- Med mindre torsk å selge har prisen gått opp på alle anvendelser, godt hjulpet av en svak krone. Samtidig befester Portugal sin posisjon som det viktigste enkeltmarked for torsken, både for klippfisk og saltfisk, og portugiserne har aldri kjøpt for større verdier enn til nå i år, sier analytiker Ove Johansen i Norges sjømatråd.

Rekord for klippfiskeksporten
Norge har eksportert klippfisk for 2,8 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 419 millioner kroner eller 17 prosent fra samme tid i fjor. Det er verdirekord for klippfiskeksporten målt i norske kroner per tredje kvartal. Hittil i år er det eksportert 62 856 tonn klippfisk. Det er en reduksjon på 6 824 tonn eller 10 prosent fra samme periode i fjor. Gjennomsnittlig prisvekst for all klippfisk er 30 prosent.
Av dette er det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 1,6 milliarder kroner, en økning på 376 millioner kroner fra i fjor. Prisen ligger i gjennomsnitt 40 prosent over prisen i fjor. Verdien av klippfisk sei er totalt 1 milliard kroner, 9 millioner kroner mer enn ved utgangen av tredje kvartal i fjor. Hittil i år ligger prisen på sei 19 prosent over fjorårets nivå.
Største enkeltmarked for klippfisk er Portugal med en eksport hittil i år på 974 millioner kroner. Det er 41 prosent eller 284 millioner mer enn til samme tid i fjor. Brasil er nest største marked og har hittil i år kjøpt klippfisk for 583 millioner kroner. Det er en nedgang på 17 prosent fra samme periode i fjor.

Portugal dominerer saltfisk
Hittil i år har Norge eksportert saltfisk, både hel og filet for 958 millioner kroner. Det er en økning på 190 millioner kroner eller 25 prosent fra samme periode i fjor. Målt i volum er det eksportert 25 486 tonn saltfisk. Det er en nedgang på 8 prosent fra samme periode i fjor. Målt i norske kroner har prisen i gjennomsnitt gått opp med 36 prosent. Portugal er største kjøper av norsk saltfisk og har kjøpt 70 prosent av all saltfisk hittil i år.

Sterk prisoppgang for tørrfisk
Tørrfisksesongen som normalt går fra juli til juni, har tilbakelagt ett kvartal og totalt er det eksportert hel tørrfisk for 204 millioner kroner dette kvartalet. Det er en økning på 50,6 millioner kroner eller 33 prosent fra samme periode i fjor. Målt i volum er det eksportert 1 480 tonn tørrfisk. Det er en nedgang på 21 prosent fra samme periode i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk er det hittil i år eksportert 921 tonn til en verdi av 151 millioner kroner. Det er en økning på 41 millioner kroner eller 38 prosent fra samme periode i fjor. Prisen er i gjennomsnitt 164,27 kroner per kilo. Det er en økning på 65 prosent fra samme periode i fjor.
I samme periode eksporterte Norge tørkede hoder og rygger for 72 millioner kroner. Det er på samme nivå som i fjor. Produktene går i all hovedsak til Nigeria. Totalt for alle tørkede produkter kjøpte Nigeria for 114 millioner kroner. Det er en nedgang på 10 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Eksportrekord for fersk
Hittil i år er det eksportert ferske torskefiskprodukter for 2,28 milliarder kroner. Det en økning på 360 millioner kroner eller 19 prosent fra samme periode i fjor. Aldri tidligere er det eksportert ferske torskefiskprodukter for like store verdier. Målt i volum ble eksporten av ferske produkter redusert med 5 prosent, mens prisen i gjennomsnitt har økt med 26 prosent fra samme periode i fjor.
Hittil i år er det eksportert fersk hel torsk for 1,33 milliarder kroner. Det er en økning på 277 millioner kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittprisen har gått opp med 37 prosent.
Hittil i år har eksporten av fersk filet har økt med 46 millioner kroner til 385 millioner kroner. Eksporten av fersk torskefilet har økt med 25 millioner til 305 millioner kroner, mens eksporten av fersk hysefilet har økt fra 49 til 67 millioner kroner. I tillegg har eksporten av fersk filet av sei gått opp fra 7,7 til 11,4 millioner kroner.

Volumreduksjon for fryste produkter
Norge har eksportert fryste torskefiskprodukter for 3 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 34 millioner kroner fra samme periode i fjor. Eksportert volum er redusert med 22 prosent, mens prisen har økt med 30 prosent fra samme periode i fjor.
Det er eksportert hel fryst fisk for 2,36 milliarder kroner hittil i år. Det er en reduksjon på 27 millioner kroner fra samme periode i fjor. Fryst hel torsk ble redusert fra 1,08 milliarder til 899 millioner kroner, fryst hel sei økte fra 189 til 288 millioner kroner og fryst hel hyse ble redusert fra 636 til 428 millioner kroner. Fryst hel blåkveite økte fra 288 til 474 millioner kroner og uer økte fra 124 til 190 millioner kroner hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.
Hittil i år har eksporten av fryst filet økt fra 554 til 622 millioner kroner. Målt i volum er det en nedgang på 12 prosent, mens prisen i gjennomsnitt har gått opp med 28 prosent hittil i år.