Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk til en verdi av 1,7 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 118 millioner, eller 7 prosent, fra oktober i fjor. Hittil i år er det eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk fra Norge for 5,7 milliarder kroner. Det er en økning på 10 prosent fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert sild for 1,9 milliarder kroner hittil i år. Det eren nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 3,3 milliarder kroner, en økning på 41 prosent fra samme periode i fjor. Japaner det største markedet for pelagisk fisk, foran Kina og Nederland.