For Fiskebåtredernes Forbund blir Kjell-Gunnar Hoddevik ny i landsstyret i Fiskarlaget. Dei andre held fram, med unntak av Arild Aarvik som går ut etter at han er vald inn i Fiskebåt-styret.