Møtet var lagt til Bodø, og medlemmer friområder deltok under styremiddagen onsdag kveld. Her fekk dei høve til å drøfte aktuelle saker med styremedlemmer og administrasjonen i Fiskebåt.