Tidligere har salgslagene i hvitfisk bevilget midler til en forundersøkelse.

Forundersøkelsen er første stadium for å oppnå MSC (Marine Stewardship Council)-sertifisering av et fiskeri. I forundersøkelsen vurderes om de viktigste kriteriene for sertifisering av lange er tilstede.
MSC-sertfisering av lange er blant annet viktig i det svenske markedet, der lange er etterspurt for lutefiskproduksjon.

Fiskebåt vil aktivt følge opp sertifiseringsprosessen.