"A.H. Holding AS og Eidsfjord Sjøfarm AS har avtalt at Eidsfjord Sjøfarm AS den 02.01.2017 overtar aksjene i AS Andenes Havfiskeselskap", opplyser A.H Holding og Holmøy Maritime AS i ei pressemelding.

Selskapet bli ret søsterselskap til rederiet Prestfjord Havfiske AS. Selskapet og virksomheten vil bli administrert av Holmøy Maritime AS.

"Rederiene har gjennom de siste 30 år hatt godt samarbeid. Det at man nå har valgt å slå sammen virksomhetene er et resultat av den strukturering som gjennomføres i vår næring. Vi er i så måte svært tilfreds ved at man lykkes med denne virksomhetsoverdragelsen i vår region, med det resultat at man beholder både fartøy, kvoter, mannskap og kapitalen i Vesterålen. Transaksjonen vil styrke og gi nye muligheter for næringslivet i Vesterålen.", heter det i pressemeldingen.

Fortsetter samarbeidet
Av pressemeldingen går det fram hat det legges opp til å fortsette det samarbeidet selskapene har opparbeidet over tid. Dette innebærer en videreføring av den driftsprofilen M/T Andenesfisk I har i dag. Lossing, bunkring etc. vil fortsatt gjennomføres av Andenes Havneservice AS på Andenes.

"Gjennomføringen av avtalen er en prosess man har arbeidet med over tid. Både kjøper og selger er fornøyd med den avtalen vi har signert", skriver Andreas Haugen og Knut Roald Holmøy i A.H. Holding AS og Holmøy Maritime AS.