-Det er positivt at avgiften blir redusert i pelagisk sektor. Dette vil øke legitimitene til avgiften og det arbeidet Sjømatrådet gjør. Fiskebåts forslag var en redusert og lik avgift for alle-hvitfisk, pelagisk og oppdrett, sier administrerende direktør Audun Maråk i en kommentar.

Markedsavgiften finansierer virksomheten i Norges sjømatråd. En endring av satsen til 0,6 prosent vil føre til at inntektene fra pelagisk sektor reduseres fra om lag 56 mill. kroner til om lag 44 mill. kroner, dvs. en nedjustering av Sjømatrådets budsjett med om lag 11 mill. kroner (i 2014 tall).

Våren 2015 ble markedsavgiften på laks og ørret ble redusert til 0,6 prosent, mens dagens nivå på 0,75 prosent ble opprettholdt for alle andre arter, inkludert pelagisk fisk

- Etter en ny totalvurdering, blant annet etter innspill fra næringen, har vi konkludert med at det er riktig å sette ned også avgiften for pelagisk fisk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

-Det er positivt at avgiften blir redusert i pelagisk sektor. Dette vil øke legitimitene til avgiften og det arbeidet Sjømatrådet gjør. Fiskebåts forslag var en redusert og lik avgift for alle-hvitfisk, pelagisk og oppdrett, sier administrerende direktør Audun Maråk i en kommentar.