Fra "Leanja" meldes det også om gode registreringer av tobis, og tatt i betraktning av at vi er tidlig i sesongen så er det godt håp for positive tobisrapporter framover.
Størrelsen på tobisen betegnes som fin "vårtobis" 11-12 cm. Fisken er full av raudåte så det virker som temperaturen i Nordsjøen er høyere enn de siste årene på denne tiden.

For øvrig er "Cetus" og "Lønningen" på feltet med fangst om bord. Mandag kveld hadde begge båtene trålen ute.

Også danske båter har fisket godt med tobis, både i norsk økonomisk sone og i og EU-sonen, ifølge det norske fiskere forteller til Sildelaget.no