Fisket har foregått på Vestbanken og videre vestover på de kjente tobisbankene til Outer Shoal i vest. For fartøyene som har værrt på rett plass til rett tid har fangstingen vert meget god med fangster opp i 1400 tonn, skriver sildelaget.no

På grtunn av den dtidlige starten og usikkerhet knyttet til fettinnhold ble minsteprisene på tobis justert ned før helgen. Prisene til oppmaling har vært kr 1,92 til 2,02. Fangstene her er solgt til fabrikker sør i Norge og Danmark.

Tobiskvoten i år er på 100 000 tonn.

Kolmule
Sist ujke ble det fiskeknapt 23 000 tonn kolmule. Hoveddelen, 18 500 tonn er fisket i EU sonen. Fra færøysk område ble det innmeldt 3100 tonn, og fra kanten i norsk sone har 4 fartøy tatt 1200 tonn, skriver sildelaget.no

Som normalt på denne tiden er hovedtyngden av kolmulen samlet sørvest av St.Kilda og videre nordover kanten vest av Hebridene. I dette området har fisket vært meget godt for de som har kvote igjen her.
Da de fleste fartøyene bare har mulighet å fiske i færøysk sone har innsatsen her vært stor siste del av uken. Det var relativt lite å få i starten og fartøyene måtte ha lange tauinger. I helgen har det tatt seg opp i dette området, og Sildelaget forventer at det siger på kolmule fra sør i den kommende perioden.
Fra norsk sone melder Sildelaget om brukbar fangsting i perioder.

Hele kvantumet med kolmule er omsatt til oppmaling til fabrikker i Norge, Danmark og på Island. Prisene har tendert litt ned, og nivået ligger fra kr 1,84 til kr 2,00.

Kvoten på 102 605 tonn i EU-sonen er nærmest tatt med en rest på vel 7 000 tonn For færøykvoten på 80 000 tonn er fisket så vidt i gang. I går kveld var det 20 fartøy i området, melder sildelaget.no