Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av Stortinget i mars.

Kommisjonen vil bestå av følgende personer:
Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland
Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark
Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø, Troms
Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune, Troms
Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist), Universitetet i Oslo, Oslo
Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø, Troms
Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms

- Dette er en svært kompetent samling eksperter som til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte. Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier fiskeriministeren.

Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt først møte 30. mai.