- Mitt håp er at vi under dette møtet kan ha en faktabasert diskusjon. Her vil jeg redegjøre for hvorfor regjeringens forslag om å fjerne pliktene vil styrke Nord-Norge, uttaler Fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Han viser til at det er bred enighet om at vi har et pliktsystem som ikke gagner Nord-Norge.

- Regjeringen vil ha trygge arbeidsplasser i denne næringen. Da trenger vi en lønnsom sjømatindustri. Jeg har respekt for at ikke alle er enige i dette, men jeg håper at vi gjennom folkemøtet kan få alle fakta på bordet. Og jeg håper så mange mulig møter opp for å diskutere denne viktige saken, sier Sandberg.

Folkemøtet blir på Vardø hotell fra klokka 1930 til 2130.

Det blir nå jobbet i næringskomiteen på Stortinget, for å prøve å komme fram til en løsning som det kan bli bred politisk enighet rundt.