Sandberg (55) er fra Levanger i Nord-Trøndelag og overtar etter Elisabeth Aspaker, som blir ny Europaminister. Sandberg har en lang politisk karriere bak seg.Før han ble rikspolitiker var Sandberg prosessoperatør ved Norske Skog i Skogn i 15 år.

Per Sandberg er nå bosatt på Senja i Troms.

-Vi gratulerer Sandberg med utnevnelsen og ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid. Velkommen til Norges mest spennende næring, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

Sandbergs biografi:

Født 06.02.1960 i Levanger, Nord-Trøndelag
Sønn av selvstendig næringsdrivende Rolf Sandberg (1926-2010) og husmor/deltidsarbeidende Rannveig Ertsås (1930-2006)

Stortingsperioder
Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1997 - 2001, FrP.
Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 2001 - 2005, FrP.
Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, FrP.
Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, FrP.
Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer
1997-2001
Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
2001-2005
Første nestleder, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005
Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
2005-2009
Leder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
2009-2013
Leder, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
2013-2017
Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner
1997-2001
Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 -
2001-2005
Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005
2009-2013
Delegat, FNs generalforsamling, 2012 -
2013-2017
Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 12.11.2013 - 30.09.2017
Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
Medlemskap i gruppestyrer
2001-2005
Sekretær gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2001 - 30.09.2005
2005-2009
Første nestformann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 05.10.2005 - 30.09.2009
2009-2013
Første nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 07.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring
Grunnskole 1976
Vin/brennevinslære, engelsk, hotell- og restaurantfag 1978
Ernæringslære 1981
Grunnkurs teknisk fag 1982-1983
Fagkurs i papirproduksjon 1983-1984
Prosesstyringskurs 1985-1986
Kurs i fellesforbundet (basiskurs, organisasjonskunnskap, lover/avtaler, forhandlingskunnskap) 1986-1989
Allmennfag (uten off. eksamen) 1990-1991
Ledelsesstrategi, Norske Skog 1995-1996
Totalforsvarskurs, Forsvarets høyskole 2002
Lærlingepraksis
Yrkesutdanning i prosessindustri 1988
Fagbrev
Fagbrev som prosessoperatør/fagoperatør 1988

Yrke Hjelpegutt ved Levanger Ingeniørvesen 1976-1977
Servitør/barkeeper Ustaoset Høyfjellshotell 1977-1980
Bildekkbygger Viking Askim AS 1980-1981
Prosessoperatør Norske Skog AS, Skogn 1982-1997
FN-tjeneste i Libanon 1986-1986

Verv
Kommunalpolitisk aktivitet
Varamedlem Levanger kommunestyre 1987-1989, medlem 1989-1991, varamedlem 1999-2003, medlem 2003-2005
Varamedlem Levanger formannskap 1991-1995, 1995-1999
Fylkespolitisk aktivitet
Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 1995-1997

Offentlige verv
Varamedlem Administrasjonsutvalget, Levanger 1991-1999
Medlem Hovedutvalget for undervisning, Levanger 1991-1995
Medlem Kontrollutvalget, Nord-Trøndelag 1995-1997
Medlem Skatteutvalget, Levanger 1995-1999
Medlem Distriktskommisjonen fra 2003

Tillitsverv i partier
Medlem Styret for Levanger FrP 1987-1988, 1991-1995
Studieleder Levanger FrP 1989, formann 1990-1992
Organisatorisk nestformann Nord-Trøndelag FrP 1992-1994, fylkessekretær 1994-1995
Varamedlem FrPs landsstyre 1997-2000, medlem 2000-2005
Varamedlem FrPs sentralstyre 1997-2000, medlem 2000-2005
1. nestformann FrP 2006-2009, 1. nestleder fra 2009
Tillitsverv i organisasjoner
Tillitsmann Fellesforbundet avdeling 461 1988-1989

Litteratur
Sandberg, Per: Mot min vilje, Juritzen forlag Oslo 2013