Bakgrunnen for møtet er blant annet uenighet mellom fiskere og forskere om hvordan sildestimer registrert med sonar skal bedømmes, samt benchmarkprosessen på norsk vårgytende sild. Fra Havforskningsinstituttet vil blant andre forskningsdirektør Geir Huse og toktkoordinator for gytetoktet på nvg-sild i februar, Aril Slotte, stille.

Møtet på Gardermoen vil være åpent for alle. Detaljert program og påmeldingsinformasjon kommer senere.