Norges Sildesalgslag oppmodar flåten til å ligge til lands eller ta med Island i utbudsområdet for fangstane.

Fabrikken på Vedde vil ha noko begrensa mottakskapasitet i perioden som kjem.

For meir informasjonkan ein kontakte Sildelaget si salsavdeling på tel: 55 54 95 50