Fiskebåt har sidan i fjor haust arbeidd for å få løyve til partrål, blant anna med bakgrunn i at utanlandske trålarar har drive med det lenge, også i norsk økonomisk sone.

Ringnotbåtar som ikkje har trålkonsesjon må søkje om dette for å få løyve til partråling.