Total er det tatt vel 150 000 tonn, noko som utgjer rundt 54 %av kvoten. Ringnotflåten har fiska 99 000 tonn, som er rundt 52% av gruppekvoten.