Solberg kjem til årsmøtet fredag i neste veke for å halde foredrag om sjømatnæringas roille i framtidas Norge. På opningsdagen torsdag 12. februar er hovudsakene:

-Talen til styreleiar Tore Roaldsnes

-Innleiingar og debatt om framtidig politikk for sjømatnæringa. Innleiarar er fiskeriminister Elisbeth Aspaker og professor Ragnar Tveterås

-Foredrag om omstilling i krevjande tider (Frå gullalder til oljebrems) ved sjeføkonom) i DnB, Øystein Dørum

-Foredrag om fiskeressursane i våre farvatn- staatus, utvikling og utfordringar ved forskingsdirektør Harald Loeng i Havforskingsinstituttet