-De siste dagene har vi hatt en jevn strøm av nye medlemmer i Fiskebåt. Det er medlemmer som har vært tilknyttet fylkesfiskarlagene og Pelagisk Forening. Dette synes vi er positivt, og nå er det opptil oss å levere en tjeneste de er fornøyd med. Fiskebåt er til for medlemmene, ikke omvendt, kommenterer administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

-Det er inspirerende at arbeidsgruppen i stor kyst, som vurderte forskjellige organisasjonsalternativ, så klart anbefalte Fiskebåt fordi vi arbeider saklig og profesjonelt. Det er det som gir innflytelse i det lange løp. Mye av jobben vi gjør i Fiskebåt har i alle år kommet hele fiskeflåten til gode. Det er lagt merke til, sier Maråk.

-Fiskebåt har vært klar på at ressursfordelingen er hugget i sten, og at vi kommer mye lengre med å jobbe med forbedring av øvrige rammevilkår enn å sloss om tiendedeler knyttet til ressursfordelingen mellom fartøygruppene.
Stikkord her er
-redusert usikkerhet i ressursforskning vil øke uttaket
-Norges andeler i internasjonale forhandlinger
-skatte og avgiftspolitikken.

-Fiskebåt har anbefalt at medlemmene fortsatt skal betale avgift til Fiskarlaget sentralt, og dette er alle villige til. Så Fiskarlaget vil kunne komme ut av dette styrket. Alternativet var for flere at de sto uten organisasjonstilknytning, opplyser Maråk

-Fiskebåts posisjon blir også sterkere. Får vi god oppslutning også i den nye fartøygruppen vil medlemsfartøyene i Fiskebåt stå for mellom 70 og 80 prosent av fangstverdien i norsk fiske.
Stor oppslutning og representativitet, sammen med saklige og gode argumenter, vil gi økt innflytelse ovenfor politikere og beslutningstakere når rammevilkårene utformes, sier Fiskebåt-direktøren.

-Få vet at fartøyene over 21 meter står for nær 80 prosent av førstehåndsverdien i norsk fiske. Dette bør i større grad avspeiles i politikken og rammevilkårene for fiskeflåten, mener Maråk.

-Ringvirkningene fra den havgående flåten over 21 m er også avgjørende for aktiviteten langs kysten, både idag og i fremtiden. Det er viktig at vi forener kreftene og i størst mulig grad også synspunktene i fremtiden om vi ønsker gjennomslag politisk. Fiskebåt ønsker å bidra positivt i så måte. Det har Fiskebåt gjort også tidligere, bl.a. gjennom - Sjømatalliansen, - initiativ til felles miljømerking, - styrking av ressursforskning og Fiskebåts bidrag i enigheten mellom sjø og land i forbindelse med behandlingen av Tveteråsutvalgets innstilling, sier administrerende direktør Audun Maråk.

-At vi får inn medlemmer fra en "ny" fartøygruppe vil være med på å vitalisere Fiskebåt, og være en vinn/vinn situasjon for nye og eksisterende medlemmer, og for fiskerne ombord på våre medlemsfartøy, sier han.

-Fiskebåt er i prosess for å ansette en ny medarbeider som skal ha fokus på de særskilte rammevilkårene for den "nye" fartøygruppen. Fiskebåt skal levere en tjeneste som alle medlemmer er fornøyd med, og hele tiden ha fokus på hvordan vi kan representere medlemmene og Norges interesser best mulig, sier Audun Maråk.

Han opplyser at Fiskebåt planlegger et medlemsmøte for stor kyst i forbindelse med Nor-Fishing i Trondheim, trolig blir møtet på onsdag 17. august.