Også resten av styret held fram som før:
Valter Rasmussen nestleiar
Astrid Dale
Per Kjell Vågsholm
Olav O.Østervold
Arne Birkeland
Anders Klovning

Sjå foredraga og protokoll frå årsmøtet her: