Optimale værforhold og god informasjon fra lokale fiskere har vært avgjørende for resultatet så langt.

Årets opprenskingstokt startet 25.august og er planlagt å vare i inntil 40 døgn. På denne tiden skal prioriterte områder helt til Varangerfjorden dekkes. De siste årene har garnfangsten endt på rundt 1000 garn per år og en betydelig mengde av andre redskaper.