-Vi har kontaktet både Fiskeri- og kystdepartementet og det norske generalkonsulatet i Murmansk. Norske myndigheter arbeider nå med å få oppklart med russerne det som ser ut til å være en misforståelse på russisk side, sier Maråk.