-Det står bra til med bestandene i Barentshavet. Også historisk sett