- Ja, det er klart vi er skuffa. Vi hadde venta at klagen vår på vedtaket frå Miljødirektoratet skulle få medhald i departementet. Dette er eit område som har vore stengt for fiske i fleire år, for å verne om fiskeinteressene i området, seier Berfjord.

Samla motstand
Eit samla fiskerimiljø med Fiskebåt, Fiskarlaget, Fiskeridirektoratet og Havforskingsinstituttet, har gitt klare råd mot oljeaktivitet i det aktuelle området. Feltet rundt Viktingbanken er eit viktig gytefelt for Tobis. Fisken held til på sandbotn og ligg i stor grad av tida nedgravd i botnen.

- Det framstår difor som merkeleg at Statoil no får løyve til aktivitet med fare for utslepp, berre 300 meter frå eit tobisfelt, seier Berfjord.

Vedtaket frå Miljøverndepartementet, og Fiskebåt sin klage, kan du lese på lenka under.