Saken er tidligere tatt opp flere ganger med Fiskeridirektoratet. Nå ber Fiskebåt om at Fiskeri- og kysdepartementet prioriterer følgende forhold i arbeidet med omregningsfaktorer:
- likebehandling mellom fartøygrupper
- felles omregningsfaktorer for uer i NEAFC-farvann
- felles arbeidsgruppe om omregningsfaktorer med EU