Etter dette er det forbudt å fiske etter lodde med not og trål i et område på Fugløybanken i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner

1. Nord 70 grader 39,3 minutter. Øst 020 grader 05,8 minutter.
2. Nord 70 grader 19,1 minutter. Øst 020 grader 09,5 minutter.
3. Nord 70 grader 21,7 minutter. Øst 019 grader 30,0 minutter.
4. Nord 70 grader 34,6 minutter. Øst 019 grader 30,0 minutter.
Herfra videre til posisjon 1.