Høyres Torbjørn Hansen understreker samtidig at det for Høyre er avgjørende at eventuelle endringer gjøres i nær dialog med næringen.