SATSAR PÅ FISKERI
Olympic hadde i fjor eit overskott på 320 millionar kroner, men satsar no igjen på fiskeri. Olympic-sjef Stig Remøy seier dette om bakgrunnen i Sunnmørsposten i dag:
- Det gjeld å hugse at eg henta pengane frå fiskeri då eg starta med offshore. Eg har vore fiskeskipper i 15 år og vil gi litt tilbake. Det er fiskerimiljøa som har bygd opp Fosnavåg. No er fiskerimiljøet i ferd med å ebbe ut. Viss ikkje eg, som har vore så lenge i fiskerinæringa, ser mulegheitene, kven skal då gjere det?, spør Stig Remøy.

NORDØYTRÅL
Stig Remøy stadfestar dessutan at han søkjer Fiskeridirektoratet om ervervsløyve for Nordøytrål.

-Ei NOx-avgift på 3 millionar kroner i år og uvisse om framtidige rammevilkår er hovudgrunnane til at vi vil selje, seier skipper og medeigar i Nordøytål, Vidar Klokk.

-NOx-avgifta har gjort enkelbåtreiearlag svært sårbare og redusert fortjenestemarginane kraftig, sier Klokk. -Det er viktig for Nordøytrål å få selt heile selskapet, slik at arbeidsstokken på 36 ikkje misser rettane sine, seier Klokk, som har drive fiskeri i 31 år, frå han var 17.

DINOSAURAR
-Dersom styresmaktene ikkje satsar på eit NOx-fond istadenfor dagens NOx-avgift er dei dinosaurar, seier Remøy. NOx-avgifta inn i statskassa hjelper ikkje miljøet. Styresmaktene må innsjå at det er eit fond som må til for å utvikle løysingar som kan få ned NOx-utsleppa frå dagens havfiskeflåte, seier Olympic-sjef Stig Remøy

OM NYEBÅTEN
"For Olympic er dette en stor satsing innen fiskeri som ikke hadde vært mulig uten en solid organisasjon. Nykontraheringen er et tegn på at Olympic ser fremover mot en tid hvor en også innen fiskeri må påregne høyere miljøavgifter, sikkerhetskrav og krav om økt komfort for mannskapet. Olympic har derfor fokus på å løse disse utfordringene ved brukny teknologi som reduserer drivstoff-forbruket, reduserer utslipp til luft og vann, øker utnyttelse av råstoffet og bedrer sikkerheten for mannskapene", heiter det i pressemeldinga om den nye trålaren.

"Innen leteteknologi ønsket Olympic å dra nytte av de erfaringer rederiet har fått gjennom sitt samarbeid med Universitetet i Tromsø med bruk av senkekjøl på F/F Jan Mayen. Deter en videreutvikling av denne teknologien som monteres om bord og som gjør nybyggetunikt og også egnet innenfor havforskning.
Når valget tilslutt falt på et design fra Skipstekninsk og bygging ved Solstrand er det fordide til sammen hadde de beste løsningene. Rederiet ser frem til å motta et fartøy som vil by på det beste av norsk teknologi, som vil sette en ny ”miljø”-standard for havgående fiskefartøy og bidra til å styrke fiskerimiljøet i Fosnavåg", heiter det i pressemeldinga.