Norges Fiskarlag har på ingen måte endret syn i spørsmålet om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette gjelder i områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II, samt for de såkalte Møreblokkene.
Fiskarlagets prinsippvedtak slår fast at i de nevnte områdene er det ikke mulig med sameksistens mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet. Dette standpunktet ble stadfestet for flere år siden og er fortsatt gjeldende.